Szukaj

Polityka Prywatności

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe są poufne i nie są dostępne dla osób nieuprawnionych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administratorem danych osobowych posiadanych przez sklep internetowy szwendamsie.pl jest firma: Szwendam się Przemysław Rychter, ul. Baczyńskiego 5/2, 42-224 Częstochowa, NIP: 949-206-34-87, REGON: 367985997. Zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=8f293617-873a-4ade-a38c-cc574d...


Dane osobowe naszych klientów przetwarzane są:

- w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (bez podania danych osobowych tj.: imię i nazwisko, nr. telefonu, e-mail i adres wysyłki, nie będziemy mogli zrealizować zamówienia i tym samym umowa nie zostanie zawarta),

- w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych (klient może skorzystać z płatności internetowych lub dokonać przelewu na rachunek bankowy),

- w celach księgowych (podatkowych i rachunkowych, np.: weryfikacja, czy płatność za zamówienie została zaksięgowana),  

- w celach marketingowych (klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera, będą otrzymywali od nas informacje dotyczące naszych produktów oraz trwających promocji),

- w celach reklamacyjnych (dane osobowe klienta składającego reklamację, wraz z reklamowanym produktem przekazywane są do szwalni w ramach gwarancji),

- w celach informacyjnych (odpisując na meile, które do nas przysyłacie z zapytaniami np.: o dostępność danego produktu, o nowe modele, o rozmiary itp.),

- w celach analitycznych i statystycznych (korzystamy z Google Analytics, który pozwala nam zbierać dane o osobach odwiedzających naszą witrynę, informacje te wykorzystujemy później do przeprowadzania bardziej spersonalizowanych kampanii reklamowych). 


Dane osobowe w naszym sklepie przetwarzają wyłącznie osoby do tego upoważnione, albo podmioty, z którymi ściśle współpracujemy, bez których sklep internetowy szwendamsie.pl nie byłby w stanie funkcjonować. Są to:

- Shoplo (platforma, na której postawiony jest sklep szwendamsie.pl),

- Dotpay (system płatności online),

- bank,

- operator pocztowy i kurier,

- biuro rachunkowe,

- firma zajmująca się e-mail marketingiem

- szwalnia (wyłącznie dane osób składających reklamację)

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, jeśli nie ma takiej konieczności,  nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi z innymi podmiotami!

 

Każda osoba, której dane osobowe posiadamy ma prawo:

- dostępu (wglądu) do danych. W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.

- do przenoszenia. Na Twoje żądanie, w każdej chwili możemy przesłać Twoje dane osobowe do innego podmiotu. 

- do poprawiania (sprostowania) danych. Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. 

- do cofnięcia zgody. W każdej chwili możesz do nas napisać i zażądać cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, np.: na dostawanie newslettera.

- do usunięcia danych. Masz prawo w każdej chwili zażądać usunięcia Twoich danych osobowych przetwarzanych przez sklep szwendamsie.pl, z wyjątkiem sytuacji, w której:

  •  masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo,
  • jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych i w razie kontroli,
  • zakupiony towar wciąż znajduje się w okresie gwarancyjnym. W takich okolicznościach, Twoje dane zostaną usunięte dopiero po zakończeniu tego okresu.   

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

do zaprzestania przetwarzania. W każdej chwili możesz zażądać natychmiastowego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.

- do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeśli jednak zdecydujesz się na ten krok, zawarcie umowy sprzedażowej ze sklepem szwendamsie.pl będzie nie możliwe, gdyż nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

 - do zgłoszenia skargi w organie nadzorczym. Jeśli uważasz, że w sposób niewłaściwy przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Jeśli chcesz skorzystać, z któregoś z przysługujących Ci praw, możesz zwrócić się do nas w drodze pisemnej na adres: Szwendam się Przemysław Rychter, ul. Baczyńskiego 5/2, 42-224 Częstochowa lub elektronicznej pisząc na e-mail kontakt@szwendamsię.


Informacje o plikach Cookies

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów. 

 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej


Czas przetwarzali danych, zależy od celu i podstawy prawnej:

- realizacja umowy sprzedaży – okres wymagany przepisami o rachunkowości i podatkach do wykonania tej umowy, w tym do ewentualnych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, nie dłużej jednak niż przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

- dochodzenie roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego,

- przetwarzanie na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody np. usunięcia konta w serwisie lub wypisania się z newslettera.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem") Szwendam się Przemysław Rychter, ul. Baczyńskiego 5/2, 42-224 Częstochowa , (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym") będąca właścicielem domeny internetowej https://www.szwendamsie.pl/ przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank") w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto" i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj